MRX-MAGÉV-ELIT Kft.
Email: magev@magev.hu;
Tel.: 06-70-882-33-81;
2330 Dunaharaszti, Golgota u. 65.
 
 
DUE-CI SPRAY BIZTONSÁGI ADATLAPOK
TERMÉKEINK
KÉZI MŰSZER
Due-Ci műszaki spray
B55 sűrített levegő spray
B45F sűrített levegő spray
A44 hűtő-hővizsgáló spray
A34F hűtő-hővizsgáló spray
C70 szilikonolaj spray
D99 szilikon emulzió spray
E21 címke eltávolító spray
F02 lakk eltávolító spray
G22 kontakt tisztító spray
H88 antisztatizáló spray
L15 izopropil alkohol spray
M33 műszaki olaj spray
N77 grafit spray
R11 kontakt tisztító spray
S25 képernyő tisztító spray
S35 antisztatizáló spray
S97 szilikonzsír spray
V66 szigetelő lakk spray
E21-Bulk címke eltávolító
F02-Bulk gyanta eltávolító
G20-Bulk kontakt tisztító
L15-Bulk izopropil alkohol
R10-Bulk kontaktustisztító
V66-Bulk szigetelő lakk
P01-BULK érintőképernyő ragasztó eltávolító
AC/DC műszer ventilátorok
PAPST axiális ventilátor
PAPST radiális ventilátorok
PAPST diagonális ventilátor
PAPST cross-fow ventilátorok
NMB axiális ventilátor
SUNON ventilátorok
Kapcsolók
Moujen mikrokapcsoló
Moujen végálláskapcsoló
Nyomógomb
Nyomókapcsoló
Kulcsos kapcsoló

Zselés akkumulátorok
Power Kingdom
DIAMEC
 
A44 Hűtő, hővizsgáló spray, 200ml.
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: A44 hűtő, hővizsgáló aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Rövidzárlat vagy hibás alkatrész (ellenállások, kondenzátorok, integrált áramkörök) helyének és a vezetékek folytonosságának kimutatására a nyomtatott áramkörön valamint a teljes áramkör hűtésére szolgál. Gyorsan lehűti a befújt felületet -30°C-ra. Az A44 aeroszol nem károsítja a befújt anyagot és mivel nem gyúlékony és nem is vezeti az elektromos áramot, használható működő berendezéseknél is, anélkül, hogy veszélyeztetné a felhasználót vagy az elektromos berendezést.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol nem lett veszélyesnek nyilvánítva az 1999/45/EC direktíva szerint.

Az aeroszol börrel vagy szemmel érintkezve fagyást okozhat. A palack 20°C-nál 4,6 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó
Etán1.1, 1.2-tetrafluorid 811-97-2 212-377-0 75-100 nincs nincs

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni.

Szemmel érintkezés: Ha az aeroszol a szembe megy fagyást okozhat, öblögessük a szemet meleg vízzel és laza borogatást alkalmazzunk valamint azonnal orvosi tanácsot kérjünk.

Bőrrel érintkezés: Ha az aeroszol a börre kerül fagyást okozhat, öblögessük meleg vízzel és kenjük be valamilyen zselével valamint azonnal kérjünk orvosi tanácsot.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol nem gyúlékony. Azonban, ha a palack felmelegszik és felrobban egy tűzforrás közelében veszélyt okozhat.
Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Ne dohányozzunk munka közben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Az anyag gyorsan elpárolog. Szellőztetés ajánlott.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését, mivel fagyást okozhat.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlózattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. A még elfogadható veszélyességi határérték (AEL) 1.000ml/m3. Védjük a szemünket és bőrünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezést, mivel fagyást okozhat.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz.
Szag: éterhez hasonló
Szín: színtelen
PH: semleges
Gyulladási pont: nem gyúlékony
Olvadási pont: -101°C 1 bar-nál
Pára nyomás: 666,1 Kpa 25°C-nál
Forráspont: -26,5°C 1 bar-nál
Sűrűség: 1,206kg/l 25°C-nál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb AEL értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki. Belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Kerüljük a felhasználását víz közelében.

Ózon kibocsátás. ODP=0.

HGWP (Halocarbon Global Warming Potential): 0,28.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): U.N. 1950. Aerosols-Class 2.5A
IMDG (tengerhajózás) U.N. 1950. Aeroszol (korlátozott mennyiség) Class 2.

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: nincs

Rizikó faktorok: nincs.

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S23 ne lélegezzük be.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revízióinak megfelelően van feltöltve.

Az aeroszol nem lett veszélyesnek nyilvánítva az 1999/45/EC direktíva szerint.


16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R10 gyúlékony.
R11 erősen gyúlékony.
R20/22 belégzése és szájba kerülése veszélyes.
R36 a szemet irritálja.
R36/37 a szemet és a légző rendszert irritálja.
R38 a bőrt irritálja.
R43 a bőrrel érintkezve azt érzékennyé teszi.
R50/53 a vízi élőlényekre nagyon mérgező hatású, vízi környezetben
hosszútávú károsodást okozhat.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT

B55 Sűrített levegő spray, 400ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: B55 sűrített levegő aeroszol. 400ml.

Alkalmazás: Korszerű fejlesztésű száraz gáz, amelyik sűrített levegőként hat. A por, a szennyeződés és a nedvesség eltávolítására szolgál kényes, nehezen hozzáférhető helyekről. Akkor is alkalmazható amikor egyéb oldószerek nem használhatóak. A B55 különlegesen tiszta anyag, nem hagy nyomot vagy bármilyen lecsapodást. A B55 aeroszol nem károsítja a befújt anyagot és mivel nem gyúlékony és nem is vezeti az elektromos áramot, használható működő berendezéseknél is. Kitünően alkalmazható optikai berendezések és lencsék tisztítására. Ideálisan alkalmas számítástechnikai termékek rendszeres tisztítására a portól és nedvességtől, amik gyakran a hardwer meghibásodását okozhatják.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol nem lett veszélyesnek nyilvánítva az 1999/45/EC direktíva szerint.

Az aeroszol börrel vagy szemmel érintkezve fagyást okozhat. A palack 20°C-nál 4,6 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó
Etán1.1, 1.2-tetrafluorid 811-97-2 212-377-0 75-100 nincs nincs

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni.

Szemmel érintkezés: Ha az aeroszol a szembe megy fagyást okozhat, öblögessük a szemet meleg vízzel és laza kötést alkalmazzunk valamint azonnal orvosi tanácsot kérjünk.

Bőrrel érintkezés: Ha az aeroszol a bőrre kerül fagyást okozhat, öblögessük meleg vízzel és kenjük be valamilyen zselével valamint azonnal kérjünk orvosi tanácsot.
5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol nem gyúlékony. Azonban, ha a palack felmelegszik és felrobban egy tűzforrás közelében veszélyt okozhat.
Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Ne dohányozzunk munka közben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Az anyag gyorsan elpárolog. Szellőztetés ajánlott.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését, mivel fagyást okozhat.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlózattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. A még elfogadható veszélyességi határérték (AEL) 1.000ml/m3. Védjük a szemünket és bőrünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezést, mivel fagyást okozhat.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz.
Szag: éterhez hasonló
Szín: színtelen
PH: semleges
Gyulladási pont: nem gyúlékony
Olvadási pont: -101°C 1 bar-nál
Pára nyomás: 666,1 Kpa 25°C-nál
Forráspont: -26,5°C 1 bar-nál
Sűrűség: 1,206kg/l 25°C-nál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb AEL értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki. Belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Kerüljük a felhasználását víz közelében.

Ózon kibocsátás. ODP=0.

HGWP (Halocarbon Global Warming Potential): 0,28.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): U.N. 1950. Aerosols-Class 2.5A
IMDG (tengerhajózás) U.N. 1950. Aeroszol (korlátozott mennyiség) Class 2.

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: nincs

Rizikó faktorok: nincs.

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S23 ne lélegezzük be.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revízióinak megfelelően van feltöltve.

Az aeroszol nem lett veszélyesnek nyilvánítva az 1999/45/EC direktíva szerint.


16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R10 gyúlékony.
R11 erősen gyúlékony.
R20/22 belégzése és szájba kerülése veszélyes.
R36 a szemet irritálja.
R36/37 a szemet és a légző rendszert irritálja.
R38 a bőrt irritálja.
R43 a bőrrel érintkezve azt érzékennyé teszi.
R50/53 a vízi élőlényekre nagyon mérgező hatású, vízi környezetben
hosszútávú károsodást okozhat.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT

C70 Szilikon olaj spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: C70 szilikon olaj aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Közepes viszkozitású szilikon olaj, ami behatol a legelrejtettebb helyekre is és elterül a felületeken, hatékonyan ken minden részt. Kiválóan regenerálja és védi a természetes vagy szintetikus gumi alkatrészeket. A C70 segítségével nagy mértékben csökkenthető a súrlódás, így megkönnyíti a vezetékek behúzását ipari és háztartási elektromos hálózatokban. Kiváló védő hatása meghosszabbítja a vezetékek élettartamát.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Egészség: Irritálja a bőrt.
Szájba kerülve tüdőkárosodást okozhat.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.

Környezet: Nagyon mérgező a vízi környezetre. Vízi környezetben hosszú
időtartamú károsodást okozhat.

Specifikus veszélyek: Nagyon gyúlékony.
A flakon 2,5 bar nyomás alatt van 20°C-on. 50°C fölött a flakon
felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Heptán és izomerei 205-563-8 142-82-5 75-100 FiXn;N 11-38-50/ 53-65-67
1,2 diklorpropán 201-152-2 78-87-5 5-10 FiXn 11-20/22
Szilikon olaj --- --- 5-30 --- ---
Etán1.1, 1.2-tetrafluorid 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
* A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak kérjünk orvosi segítséget.

Szemmel érintkezés: Ha az aeroszol a szembe kerül öblögessük a szemet bő vízzel legalább 10 percig és azonnal orvosi segítséget kérjünk.

Bőrrel érintkezés: Ha az aeroszol a bőrre kerül mossuk le szappanos vízzel. Vegyük le a szennyezett ruhát és kérjünk orvosi tanácsot.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk inkább orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol nagyon gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne dohányozzunk a közelükben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlózattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést.Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és bőrünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezést, mivel fagyást okozhat.

Használat közbeni veszély határok:

Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

1,2 diklorpropán 78-87-5 347mg/m3
-75ppm 509mg/m3
-110ppm 350mg-75ppm --- ---
Heptán és izomerei 142-82-5 1640mg/m3-400ppm 500ppm 1640mg/m3-400ppm --- 2000mg/m3
-500ppm9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: speciális oldószer szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: >21°C
Sűrűség: 0,87
Oldhatóság vízben: nem oldható

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló lehet.

Bőr kontaktus: irritáló.

Szájba kerülés: ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat (LD50 oral rat: >1947mg/kg.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

Nagyon mérgező a vízi környezetre, tartós károsodást okozhat a vízi környezetben.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): U.N. 1950 Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: 5F,
Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) U.N. 1950 Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2,
Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U


SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F,Xi, N

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R38 a bőrt irritálja.
R50/53 a vízi élőlényekre nagyon mérgező hatású, vízi
környezetben hosszútávú károsodást okozhat.
R67 gőzei álmosságot és szédülést okozhatnak.

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat
közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A szájba kerülésre vonatkozó R65 rizikó faktor nem érvényes erre az aeroszolra (EU direktíva 67/548 Annex VI.9.4). A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R20/21 belégzése és bőrrel érintkezése veszélyes.
R38 a bőrt irritálja.
R50/53 a vízi élőlényekre nagyon mérgező hatású, vízi
környezetben hosszútávú károsodást okozhat.
R65 szájba kerülve tüdőkárosodást okozhat
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT


D99 Szilikon emulzió spray, 400ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: D99 szilikon emulzió aeroszol. 400ml.

Alkalmazás: Szikon alapú termék. Kiválóan alkalmas régi műanyag és gumi termékek felújítására és kenésére, különösen ha a termékállandó napsütésnek és durva környezeti hatásoknak van kitéve (autók lökhárítói, teherautók gumírozott ponyvái, gumicsónakok, stb). Segítségével csökkenthető az alkatrészek súrlódása és beszorulása. Magas hőmérsékleten is alkalmazható. Felengedő anyagként alkalmazható műanyag termékek öntésénél és gumitermékek készítésénél. Kis mennyiségben fújjuk ki vagy valamilyen ruhával kenjük föl. Jó csúszást, kenést és polírozást eredményez.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol nem lett veszélyesnek nyilvánítva az 1999/45/EC direktíva szerint.

A flakon 2,5 bar nyomás alatt van 20°C-on. 50°C fölött a flakon felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Etán 1.1, 1.2 Tetrafluorid 811-97-2 212-377-0 30-60 --- ---
Felületi adalékok --- --- <2 Xn;Xi,N 22-41-51/53
Dimetilpolisziloxán --- --- 20-50 --- ---
* A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni.

Szemmel érintkezés: Ha az aeroszol a szembe kerül öblögessük a szemet bő vízzel legalább 10 percig és azonnal orvosi segítséget kérjünk.

Bőrrel érintkezés: Ha az aeroszol a bőrre kerül mossuk le szappanos vízzel. Kérjünk orvosi tanácsot.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk azonnal orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol nem gyúlékony. Azonban, ha a palack felmelegszik és felrobban egy tűzforrás közelében veszélyt okozhat. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Ne dohányozzunk munka közben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlózattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Kerüljük, hogy az aeroszol hőmérséklete 5°C alá csökkenjen vagy 35°C fölé emelkedjen. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és semmiképpen se engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést.Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és bőrünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezést.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz.
Szag: nincs
Szín: fehér hab
PH: semleges
Gőz sürüség: >1 (25°C, air=1)
Gyulladási pont: nem gyúlékony

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló

Bőr kontaktus: gyengén irritáló.

Szájba kerülés: ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

HGWP (Halocarbon Global Warming Potential): 0,28

Nagyon mérgező a vízi környezetre, tartós károsodást okozhat a vízi környezetben.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): U.N. 1950 Aerosols-Class 2.5A.
IMDG (tengerhajózás) U.N. 1950 Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2.

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: nincs

Rizikó faktorok: nincs

Biztonsági faktorok: S2. tartsuk távol a gyerekektől.
S23 ne lélegezzük be.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R22 szájba kerülése veszélyes.
R41 komolyan károsíthatja a szemet.
R51/53 a vízi élőlényekre nagyon mérgező hatású, vízi
környezetben hosszútávú károsodást okozhat.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓTE21 Címkeeltávolító spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: E21 címkeeltávolító aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Minden anyagról gyorsan eltávolítja a papírcímkét. Az E21 mélyen behatol a papír porusaiba és néhány percen belül semlegesíti a ragasztóanyag hatását. Műanyag címke esetén az aeroszol anyagát a címke és a ragasztott felület közé kell bejuttatni.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Egészség: Veszélyhelyzet: lenyelése esetén tüdőkárosodást okozhat – valószínűsége csekély.

Speciális veszélyek: Gyullékony.
A palack 20°C-nál 3,5bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Széndioxid 204-696-9 124-38-9 1-5 --- ---
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 5-10 FiXi 11-36-67
Etán-2-ol 200-578-6 64-17-5 1-5 F 11
H. nehéz nafta 265-191-7 64742-88-7 75-100 Xn 10-65
1,2 Diklórpropán 201-152-2 78-87-5 5-10 FiXn 11-20/22
(R)-p-menta-1,8 diene 227-813-5 5989-27-5 0-1 XiN 10-38-43-50/53
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk inkább orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne dohányozzunk a közelükben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:

Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

Széndioxid 124-38-9 9000mg/m3
-5000ppm 54000mg/m3
-30000ppm --- --- ---
Propán-2-ol 67-63-0 983mg/m3-
400ppm 1230mg/m3-
500ppm --- 980mg/m3
-400ppm 980mg/m3
-400ppm
Etán-2-ol 64-17-5 1880mg/m3
-1000ppm --- 1900mg/m3
1000ppm 9500mg/m3
5000ppm 1900mg/m3
-1000ppm
H nehéz nafta 64742-
88-7 1700mg/m3 --- 1700mg/m3 --- ---
1,2 Diklór-
Propán 78-87-5 347mg/m3
-75ppm 509mg/m3-
110ppm 350mg/m3-
75ppm --- ---

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: speciális oldószer szag
Szín: színtelen
Por sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: 21-55°C
Forráspont: 96-170°C
Sűrűség: 0,8g/cc (20°C-nál)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: gyengén irritáló.

Szájba kerülés: ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések

Rizikó faktorok: R10 gyúlékony.

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A szájba kerülésre vonatkozó R65 rizikó faktor nem érvényes erre az aeroszolra (EU direktíva 67/548 Annex VI.9.4). A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R10 gyúlékony.
R11 erősen gyúlékony.
R20/22 belégzése és szájba kerülése veszélyes.
R36 a szemet irritálja.
R36/37 a szemet és a légző rendszert irritálja.
R38 a bőrt irritálja.
R43 a bőrrel érintkezve azt érzékennyé teszi.
R50/53 a vízi élőlényekre nagyon mérgező hatású, vízi környezetben
hosszútávú károsodást okozhat.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENÍT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT
F02 Forrasztó gyanta eltávolító spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: F02 forrasztó gyanta eltávolító aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: A nyomtatott áramkörök forrasztása után kelekező gyantamaradványok eltávolítására szolgál. Ezek a maradványok ugyanis gyakran a vezető utak korrozióinak forrásai lehetnek. Az F02 megszünteti az oxidációt és biztosítja a nyomtatott áramkör korrekt működését. Nagyon hatékony a zsír eltávolítására a nyomtatott áramkörökről vagy bármilyen más elektronikai alkatrész felületéről. Az aeroszol teljesen elpárolog és nem hagy nyomot a felületen.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek számít az 1999/45/CE direktíva szempontjából.

Egészség: Irritálja a szemet.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak..

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 2,6 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Dimetoximetán 203-714-2 109-87-5 0-1 F 11
Metilkarbinol 200-578-6 64-17-5 5-10 F 11
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 50-75 FiXi 11-36-67
Norflurán 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk inkább orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne dohányozzunk a közelükben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:

Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

Dimetoxi-metán 109-87-5 3110mg/m3
-1000ppm --- 3100mg/m3-1000ppm --- 3100mg/m3
-1000ppm
Etán-2-ol 64-17-5 1880mg/m3
-1000ppm --- 1900mg/m31000ppm 9500mg/m3-5000ppm 1900mg/m3-1000ppm
Propán-2-ol 67-63-0 983mg/m3-
400ppm 1230mg/m3-500ppm --- 980mg/m3
-400ppm 980mg/m3
-400ppm

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: alkohol szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Forráspont: 82-83°C
Sűrűség: 0,8g/cc (20°C-nál)
Öngyúladás: 363°C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: gyengén irritáló.

Szájba kerülés: ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F;Xi

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R36 a szemet irritálja
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R36 a szemet irritálja.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT

G22 Száraz kontaktus tisztító spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: G22 száraz kontaktus tisztító aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Speciális tisztító és zsírtalanító anyag preciz elektronikai berendezések és érzékeny alkatrészek tisztítására. Gyorsan elpárolog és nem hagy nyomot a tisztítás után. A szennyeződések széles választékának eltávolítására alkalmas,így eltávolítja a port, zsírt, rozsdát, olajokat, anyag maradékokat az elektronikai egységekről, vezérlő egységekről, csapágyakról,reosztátokról, kapcsolókról, nyomtatott áramkörökről és irodai berendezésekről. Nagyon hatékony a mágneses felvevő fejek tisztítására.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek számít az 1999/45/CE direktíva szempontjából.

Egészség: Irritálja a szemet.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.
Szájba kerülése tüdőkárosodást okozhat.

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 2,5 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Hexán és izomerei** --- --- <25 F,Xn,N 11-38-51/ 53-65-67
1,2 Diklorpropán 201-152-2 78-87-5 1-5 F,Xn 11-20/22
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 30-50 FiXi 11-36-67
Metilkarbinol 200-578-6 64-17-5 1-5 F 11
Norflurán 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.
**Nr.67/548/CE: 601-007-00-7 (n-hexane<5% (EEC Nr 203-777-6))

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk inkább orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne dohányozzunk a közelükben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:
Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

1,2-Diklor-propán 78-87-5 347mg/m3
-75ppm 509mg/m3-
110ppm 350mg/m3
-75ppm --- ---
Hexán és izomerei --- 1760mg/m3
-500ppm --- --- --- ---
Propán-2-ol 67-63-0 983mg/m3-
400ppm 1230mg/m3-500ppm --- 980mg/m3
-400ppm 980mg/m3
-400ppm
Metilkarbinol 64-17-5 1880mg/m3
-1000ppm --- 1900mg/m3-1000ppm 9500mg/m3-5000ppm 1900mg/m3
-1000ppm
Norflurán 811-97-2 1000ppm --- 1000ppm --- ---
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: speciális szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Forráspont: 48-96,6°C
Sűrűség: 0,86g/cc (20°C-nál)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: irritáló – LD50 skin rat >2000mg/kg.

Szájba kerülés: bekövetkezése valószinütlen, ne hánytassuk a balesetet szenvedőt ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

Káros a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós károsodást okozhat.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F;Xi

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R36/38 a szemet és a bőrt irritálja
R52/53 káros a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós
károsodást okozhat
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

Az R65 szájba kerülésre vonatkozó rizikó faktor nem érvényes erre az aeroszolra (Lásd: EU direktíva 67/548 Annex VI 9.4). A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R20/22 káros a belégzése és bőrrel érintkezése.
R36 a szemet irritálja.
R38 a bőrt irritálja.
R52/53 káros a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós
károsodást okozhat
R65 szájba kerülve tüdőkárosodást okozhat.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT


H88 antisztatizáló spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: H88 antisztatizáló aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést. Megakadályozza a por és egyéb szennyeződés vonzását. Alkalmazható üveg, műanyag és más szintetikus anyagokra. Ideális eszköz a szikraképződés megakadályozására és demagnetizálásra a mérőeszközökben, teljesítmény mérőkben, voltmérőkben, oszcillográfokban, nyomásérzékelő kapcsolókban, optikai eszközökben, stb. Alkalmas az antisztatikus ruházat megújítására és hatékonyságának fokozására. Nagyon hatékony aTV-k és monitorok tisztítására.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek számít az 1999/45/CE direktíva szempontjából.

Egészség: Irritálja a szemet.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 2,6 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack
felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Bután-2-olo 201-158-5 78-92-2 1-5 F,Xn 10-36/37-67
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 50-75 FiXi 11-36-67
Etoxizált szorbitán --- 9005-64-5 <1 --- ---
Norflurán 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk azonnal orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne öntsünk vizet közvetlenül a lángra. Ne lélegezzük be a füstjét.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:
Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

Bután-2-olo 78-92-2 300mg/m3-100ppm 455mg/m3-150ppm 300mg/m3-100ppm --- 300mg/m3-100ppm
Propán-2-ol 67-63-0 983mg/m3-
400ppm 1230mg/m3-500ppm --- 980mg/m3
-400ppm 980mg/m3
-400ppm

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: alkohol szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Forráspont: 82,4-99,5°C
Sűrűség: 0,93g/cc (20°C-nál)
Részlegesen vízzel keverhető.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: irritáló – LD50 skin rat >2000mg/kg.

Szájba kerülés: LD50 oral rat >2000mg/kg.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F;Xi

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R36 a szemet irritálja
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R10 gyúlékony
R11 erősen gyúlékony.
R36 a szemet irritálja.
R36/37 a szemet és a légző szerveket irritálja.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT


L15 Izopropil alkohol spray, 400ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: L15 izopropil alkohol aeroszol. 400ml.

Alkalmazás: A számítógépek, nyomtatók, monitorok, fénymásolók és más irodatechnikai berendezések szerkezetének és házainak hatékony tisztítására szolgál. Használata után teljesen elpárolog és nem marad nyom utána. Különösen alkalmas üvegek, lencsék optikai kábelek és más optikai eszközök tisztítására. Az L15 eltávolítja az elektrosztatikus feltöltődést az audió és videó fejekről, javítva a hatékonyságukat. CD készülékek és CD-ROM-ok optikai leolvasóinak, fénymásolók és szkennerek leolvasó felületeinek tisztítására is kiválóan alkalmas.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek számít az 1999/45/CE direktíva szempontjából.

Egészség: Irritálja a szemet.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 2,6 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack
felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Bután-2-olo 201-158-5 78-92-2 1-5 F,Xn 10-36/37-67
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 50-75 FiXi 11-36-67
Norflurán 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk azonnal orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne öntsünk vizet közvetlenül a lángra. Ne lélegezzük be a füstjét.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:
Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

Bután-2-olo 78-92-2 300mg/m3-100ppm 455mg/m3-150ppm 300mg/m3-100ppm --- 300mg/m3-100ppm
Propán-2-ol 67-63-0 983mg/m3-
400ppm 1230mg/m3-500ppm --- 980mg/m3
-400ppm 980mg/m3
-400ppm

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: alkohol szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Forráspont: 82,4-99,5°C
Sűrűség: 0,93g/cc (20°C-nál)
Öngyúladás: 401°C
Részlegesen vízzel keverhető.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: gyengén irritáló – LD50 skin rat >2000mg/kg.

Szájba kerülés: LD50 oral rat >2000mg/kg.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F;Xi

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R36 a szemet irritálja
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R10 gyúlékony
R11 erősen gyúlékony
R36 a szemet irritálja.
R36/37 a szemet és a légző szerveket irritálja.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT
M33 Műszaki olaj spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: M33 műszaki olaj aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Mechanikai alkalmazásra készült, alacsony viszkozitású, színtelen kenőanyag.
Csökkenti a súrlódást, tisztít, ken és véd, feloldja a rozsdát és a korroziót a résekben is. Megszünteti az ajtók, ablakok nyikorgását. Megszünteti a zárak befagyását. Alkalmas a mikró-motorok, forgó és lineáris csatlakozások felújítására.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek számít az 1999/45/CE direktíva szempontjából.

Egészség: Irritálja a bőrt.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.
Szájba kerülése esetén tüdőkárosodást okozhat.

Környezet: A vízi környezetre veszélyes, tartós károsodást okozhat a vízi
környezetben.

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 3,5 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack
felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Heptán és izomerei 142-82-5 205-563-8 75-100 F,Xn;N 11-38-50/53-65-67
1,2 Diklorpropán 78-87-5 201-052-2 5-10 F;Xn 11-20/22
Parafin olaj 8012-95-1 232-384-2 10-20 --- 8
Széndioxid 124-38-9 204-696-9 1-5 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk azonnal orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne dohányozzunk a közelében.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:
Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

1,2 Diklor-propán 78-87-5 347mg/m3-75ppm 509mg/m3-110ppm 350mg/m3-75ppm --- ---
Heptán és izomerei 142-82-5 1640mg/m3
-400ppm 500ppm 1600mg/m3
-400ppm --- 2000mg/m3
-500ppm
Parafin olaj 8012-95-1 5mg/m3 --- --- --- ---
Széndioxid 124-38-9 9000mg/m3
-5000ppm 54000mg/m3-30000ppm --- --- ---


9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: speciális szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Forráspont: 96,6-213°C
Sűrűség: 0,74g/cc (20°C-nál)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: irritáló – LD50 skin rat >2000mg/kg.

Szájba kerülés: szájba kerülve tüdőgyulladást okozhat. LD50 oral rat >2000mg/kg.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

A vízi környezetre veszélyes, tartós károsodást okozhat a vízi környezetben.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F;Xi,N

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R38 a bőrt irritálja
R50/53 a vízi környezetre veszélyes, tartós károsodást okozhat a
vízi környezetben
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A szájba kerülésre vonatkozó R65 rizikó faktor nem érvényes erre az aeroszolra a 67/548 Annex VI 9.4 EU direktíva szerint. A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R8 gyúlékony anyaggal érintkezve tüzet okozhat
R11 erősen gyúlékony
R20/22 szájba kerülése vagy belégzése veszélyes
R38 a bőrt irritálja.
R50/53 veszélyes a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós
károsodást okozhat
R65 szájba kerülése estén tüdőkárosodást okozhat
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT

N77 Grafit spray, 400ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: N77 grafit aeroszol. 400ml.

Alkalmazás: Kolloid grafitot tartalmazó aeroszol, alkalmas minden felület vezetővé tételére. Használatakor egy ezüstszürke, vékony réteg marad vissza, ami kiválóan tapad a műanyagra, fémre, fára, üvegre, kerámiára, stb. mérőeszközök vagy más, kényes elekronikai eszközök dobozára fújva, megakadályozza a veszélyes elektrosztatikus feltöltődést, ami az eszközök meghibásodását vagy hibás működését okozhatja. Ideális a potenciométerek és a monitorok katódsugárcsöveinek felújítására. A keletkező grafit réteg kitünő száraz kenőanyag, még nagyon magas hőmérsékleten is. Nagyon jó hőleadó. Használat elött jól rázzuk fel.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek számít az 1999/45/CE direktíva szempontjából.

Egészség: Irritálja a szemet.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 2,6 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack
felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Etán-2-ol 200-578-6 64-17-5 10-20 F 11
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 50-75 F;Xn 11-36-67
Kolloid grafit 231-955-3 7782-42-5 5-20 --- ---
Norflurán 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk azonnal orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne dohányozzunk a közelében.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:
Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

Etán-2-ol 64-17-5 1880mg/m3-1000ppm --- 1900mg/m3-1000ppm 9500mg/m3-5000ppm 1900mg/m3-1000ppm
Propán-2-ol 67-63-0 983gr/m3-400ppm 1230mg/m3-500ppm --- 980mg/m3-400ppm 980mg/m3-400ppm

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz kolloid grafittal és különböző más adalékokkal.
Szag: alkohol szag
Szín: ezüszszürke
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Olvadási pont: 82-83°C
Sűrűség: 0,94g/cc (20°C-nál)
Oldhatóság vízben: részben keveredik a vízzel

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: gyengén irritáló – LD50 skin rat >2000mg/kg.

Szájba kerülés: szájba kerülve tüdőgyulladást okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F;Xi

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R36 a szemet irritálja
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony
R36 a szemet irritálja.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT


R11 Kontaktus tisztító spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: R11 kontaktus tisztító aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Az oxid eltávolítására szolgál elektromos és elektromechanikus kontaktusokról. Megtisztítja és megvédi a csúszó kontaktusokat. Segítségével felújíthatok a használt potencióméterek.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek számít az 1999/45/CE direktíva szempontjából.

Egészség: Irritálja a szemet és a bőrt.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.
Szájba kerülése tüdőkárosodást okozhat, valószínűsége cselély.

Környezet: A vízi környezetre veszélyes, tartós károkat okozhat a vízi
környezetben.

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 2,5 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack
felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Hexán és izomerei** --- --- <25 F,Xn,N 11-38-51/ 53-65-67
1,2 Diklorpropán 201-152-2 78-87-5 1-5 F,Xn 11-20/22
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 50-75 FiXi 11-36-67
Metilkarbinol 200-578-6 64-17-5 5-10 F 11
Norflurán 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.
**Nr.67/548/CE: 601-007-00-7 (n-hexane<5% (EEC Nr 203-777-6))

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi tanácsot kérni.

Szemmel érintkezés: Bő vízzel kimosni legalább 15 percig és mielőbb orvosi tanácsot kérni.

Bőrrel érintkezés: szappannal és vízzel lemosni, vegyük le a szennyezett ruhát, kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk inkább orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakonok nyomás alatt vannak. Ne dohányozzunk a közelükben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlozattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a statikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és börünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel.

Használat közbeni veszély határok:
Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

1,2-Diklor-propán 78-87-5 347mg/m3
-75ppm 509mg/m3-
110ppm 350mg/m3
-75ppm --- ---
Hexán és izomerei --- 1760mg/m3
-500ppm --- --- --- ---
Propán-2-ol 67-63-0 983mg/m3-
400ppm 1230mg/m3-500ppm --- 980mg/m3
-400ppm 980mg/m3
-400ppm
Metilkarbinol 64-17-5 1880mg/m3
-1000ppm --- 1900mg/m3-1000ppm 9500mg/m3-5000ppm 1900mg/m3
-1000ppm
Norflurán 811-97-2 1000ppm --- 1000ppm --- ---
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: speciális szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Forráspont: 48-96,6°C
Sűrűség: 0,85g/cc (20°C-nál)
Oldhatóság vízben: a vízzel részben keveredik.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: irritáló – LD50 skin rat >2000mg/kg.

Szájba kerülés: bekövetkezése valószinütlen, ne hánytassuk a balesetet szenvedőt ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat. LD50 oral rat >2000mg/kg.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

Káros a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós károsodást okozhat.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-USZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F;Xi

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R36/38 a szemet és a bőrt irritálja
R52/53 káros a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós
károsodást okozhat
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

Az R65 szájba kerülésre vonatkozó rizikó faktor nem érvényes erre az aeroszolra (Lásd: EU direktíva 67/548 Annex VI 9.4). A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R20/22 káros a belégzése és bőrrel érintkezése.
R36 a szemet irritálja.
R38 a bőrt irritálja.
R51/53 káros a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós
károsodást okozhat
R65 szájba kerülve tüdőkárosodást okozhat.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓTS25 Képernyő tisztító spray, 200ml
S35 Antisztatikus tisztító hab spray, 200ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: S35 antisztatízáló, tisztító hab aeroszol. 200ml.

Alkalmazás: Az S35 aeroszol tisztítja és hatékonyan fertötleníti a monitorokat, nyomtatókat és más irodatechnikai berendezéseket. A munka során ezek a berendezések elektrosztatikusan feltöltődhetnek, az S35 használata ezt a feltöltődést képes megakadályozni, tisztítani és védeni a berendezést a portól és baktériumoktól. Óvakodjunk attól, hogy az antisztatizáló hab közvetlenül az elekromos áramkörre kerüljön, ne szórjuk közvetlenül a billentyűzetre vagy a monitor olyan részére a honnan a hab a belső elektromos egységekre kerülhet.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol nem lett veszélyesnek nyilvánítva az 1999/45/EC direktíva szerint.

Az aeroszol börrel vagy szemmel érintkezve fagyást okozhat. A palack 20°C-nál 2,5 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők EINECS CAS nr Súly % Jelőlés Rizikó*
Propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 1-5 F;Xi 11-36-67
Norflurán 212-377-0 811-97-2 30-50 --- ---
* A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi segítséget kérni.

Szemmel érintkezés: Ha az aeroszol a szembe megy öblögessük a szemet bőségesen vízzel legalább 10 percig valamint azonnal orvosi tanácsot kérjünk.

Bőrrel érintkezés: Ha az aeroszol a bőrre kerül öblögessük szappanos vízzel. Vegyük le a szennyezett ruhát és kérjünk orvosi segítséget.

Szájba kerülés: Előfordulása nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk azonnal orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol normális körülmények között nem gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van. Ne dohányozzunk munka közben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlózattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. A még elfogadható veszélyességi határérték (AEL) 1.000ml/m3. Védjük a szemünket és bőrünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezést, mivel fagyást okozhat.

Használat közbeni veszély határok:
Veszélyes összetevők CAS nr TLV-TWA TLV-STEL VME
VLE
MAK

Propán-2-ol 67-63-0 983mg/m3-
400ppm 500ppm --- 980mg/m3
-400ppm 980mg/m3
-400ppm
Norflurán 811-97-2 1000ppm --- --- --- ---

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz.
Szag: speciális szag
Szín: színtelen
Gőz sürüség: >1 (air=1)
Gyulladási pont: nem gyúlékony
Sűrűség: 1,02kg/l 25°C-nál
Vízben oldhatóság: vízben részben oldódik
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

A megengedettnél magasabb TLV értékek mellett narkotikus hatások léphetnek fel. Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat.

Szem kontaktus: irritáló.

Bőr kontaktus: gyengén irritáló.

Szájba kerülés: ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): U.N. 1950. Aerosols-Class 2.5A
IMDG (tengerhajózás) U.N. 1950. Aeroszol (korlátozott mennyiség) Class 2.

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktívák szerint nem osztályozott.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: nincs

Rizikó faktorok: nincs.

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrásoktól, ne dohányozzunk a közelében.
S23 ne lélegezzük be.

A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revízióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok R11 erősen gyúlékony.
R36 a szemet irritálja.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT

S97 Szilikon zsír spray, 400ml
BIZTONSÁGI ADATLAP

1.A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE

A termék neve: S97 szilikon zsír aeroszol. 400ml.

Alkalmazás: Az S97 erős szigetelő és védő hatású szinten zsír. Elsősorban a gyakran elektromágneses vagy rádiófrekvenciás környezetben, magas hőmérséklet, durva környezeti feltételek, oxidációs hatások mellett működő elektromos berendezések védelmére lett kifejlesztve. Megszünteti a szivárgó áramokat, rövid zárlatot, korona effektusokat. Elősegíti a hőelvezetést az elektronikai egységekről és alkatrészekről. Kiszorítja a nedvességet és szennyeződést, keni és védi a műanyag szerelvényekről, tömítésekről, gumi szerelvényekről, stb. Gyorsan szárad, vékony, átlátszó, nem gyúlékony, szigetelő réteget alkot a felületen. Minden tulajdonsága és fizikai paramétere stabil marad -50°C – 220°C között.

A gyártó neve: DUE-CI ELECTRONIC s.n.c.
Strada del Casalino 11.
37127 Verona (ITALY)
Tel: 39 045 91 62 51, Fax: 39 045 834 32 94
e-mail: info@duecielectronic.it

Az ügyintéző e-mail címe: matteo.cerpelloni@duecielectronic.it

Sürgősségi telefonszám: 39 045 91 62 51

2. SPECIFIKUS VESZÉLYEK.

Az aeroszol veszélyesnek lett nyilvánítva az 1999/45/EC direktíva szerint.

Egészség: Irritálja a bőrt.
Gőzei émelygést és szédülést okozhatnak.
Szájba kerülése tüdőkárosodást okozhat.

Környezet: A vízi környezetre veszélyes, tartós károkat okozhat a vízi
környezetben.

Speciális veszélyek: Erősen gyúlékony.
A palack 20°C-nál 2,5 bar nyomás alatt van. 50°C fölött a palack
felrobbanhat.

3. AZ ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

Veszélyes összetevők CAS nr EINECS Súly % Jelőlés Rizikó*
Etán 1.1,1.2 Tetraflurid 811-97-2 212-377-0 30-50 --- ---
1,2 Diklorpropán 78-87-5 201-152-2 5-10 F,Xn 11-20/22
Heptán és izomerei 142-82-5 205-563-8 50-75 FiXn,N 11-38-50/53-65-67
Szilikon zsír --- --- 10-30 --- ---
*A rizikó faktorok leírása a 16. pontban található.

4. ELSŐSEGÉLY ELJÁRÁSOK

Belégzés: szabad levegőre vinni, ha betegség jelei mutatkoznak orvosi segítséget kérni..

Szemmel érintkezés: Ha az aeroszol a szembe kerül öblögessük a szemet bő vízzel legalább 15 percig és azonnal orvosi segítséget kérjünk.

Bőrrel érintkezés: Ha az aeroszol a bőrre kerül mossuk le szappanos vízzel. Kérjünk orvosi tanácsot.

Szájba kerülés: bekövetkezése nem valószínű, ne hánytassuk az érintettet, mivel a folyadék a tüdőbe kerülhet és tüdőgyulladást okozhat, forduljunk azonnal orvosi segítségért.

5.TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK

Az aeroszol erősen gyúlékony. Ha a raktározás során tűz üt ki, vizet, homokot vagy széndioxidot használhatunk a tűz oltására. kellő távolságból. Vegyük figyelebe, hogy a flakon nyomás alatt van. Ne dohányozzunk munka közben.

6. INSTRUKCIÓK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE

Itassuk fel homokkal vagy más semleges anyaggal. Ha a szennyezett folyadék eléri a szennyvíz vagy ivóvíz hálózatot azonnal értesítsék a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Ne rázzuk fel a flakont. Ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel még ha ki is ürült a palack. Ne fújjuk rá nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Tartsuk távol minden tűzforrástól. Ne dohányozzunk használata közben. Kerüljük a belégzését és szembe kerülését. Kerüljük a termék szabálytalan vagy túlzott használatát. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezését.

Tárolás: A terméket hideg helyiségben tároljuk, ha lehetséges tűzbiztos padlózattal. Tartsuk távol a gyerekektől. Kerüljük, hogy az aeroszol hőmérséklete 5°C alá csökkenjen vagy 35°C fölé emelkedjen. Vegyük figyelembe, hogy a flakon nyomás alatt van, így ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és semmiképpen se engedjük, hogy hőmérséklete 50°C fölé emelkedjen.

8. VESZÉLY ELHÁRÍTÁS, SZEMÉLYI VÉDELEM

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a sztatikus feltöltődést. Ne lélegezzük be az anyagot. Ne dohányozzunk és ne együnk munka közben. Védjük a szemünket és bőrünket védőszemüveggel illetve védőkesztyűvel. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel érintkezést.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: az aeroszol cseppfolyós gázt tartalmaz különböző adalékokkal.
Szag: speciális szag
Szín: szintelen
Gőz sürüség: >1 (25°C, air=1)
Gyulladási pont: <21°C
Sűrűség: 0,87
Oldodás vízben: nem oldódik.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ

Az anyagnak nincs veszélyes hatása szabályos felhasználás mellett. Azonban halogén savak keletkezhetnek ha erős energiaforrások közelében használjuk.

11. TOXIKUS INFORMÁCIÓK

Carcinogenetikus hatás nem mutatható ki.

Belégzés: belégzése émelygést, fejfájást és szédülést okozhat

Szem kontaktus: gyengén irritáló

Bőr kontaktus: irritáló.

Szájba kerülés: ha az oldat a tüdőbe kerül tüdőgyulladást okozhat. . LD50 oral rat:>2000mg/kg.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Ózon kibocsátás. ODP=0.

Nagyon mérgező a vízi környezetre, tartós károsodást okozhat a vízi környezetben.

13. HULLADÉKKEZELÉSI INSTRUKCIÓK

A flakont teljesen ki kell üríteni és a hulladékot az országos vagy regionális előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. Ne ürítsük a flakont a szennyvízcsatornába.

14. SZÁLLÍTÁS

U.N. szám: U.N.1950
ADR-RID (út/vasút): Aerosols-Class 2, Csomagolás: NA, Class kód: SF, Címke: 2.1
IMDG (tengerhajózás) Aerosols (korlátozott mennyiség) Class 2, Csomagolás: NA
Ems: F-D, S-U

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az 1999/45/CE direktíváknak és azok verzióinak megfelelő.

A nyomás alatt álló flakont ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és kerüljük, hogy hőmérséklete 50°C fölé kerüljön, ne zúzzuk össze és ne gyújtsuk fel kiürülés után sem. Ne fújjuk nyílt lángra vagy izzó anyagra. Kerüljük a belégzését és a szembe kerülését. Kerüljük a szabálytalan vagy túlzott használatát.

Figyelmeztető jelzések: F, Xi, N
Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R38 a bőrt irritálja
R50/53 nagyon káros a vízi környezetre, a vízi környezetben
tartós károsodást okozhat
R67 gőzei émelygést és szédülést okozhatnak

Biztonsági faktorok: S2 tartsuk távol a gyerekektől.
S16 tartsuk távol a tűzforrástól, ne dohányozzunk használat közben.
S23 ne lélegezzük be.
S35 hulladék kezelése az előírásoknak megfelelően.
S51 csak jól szellőztetett helyen használjuk.

Az R65 szájba kerülésre vonatkozó rizikó faktor nem érvényes erre az aeroszolra (Lásd: EU direktíva 67/548 Annex VI 9.4). A flakon a 75/324/EEC (1975.05.20) direktívának és annak revizióinak megfelelően van feltöltve.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

Rizikó faktorok: R11 erősen gyúlékony.
R20/22 káros a belégzése és bőrrel érintkezése.
R38 a bőrt irritálja.
R50/53 nagyon káros a vízi környezetre, a vízi környezetben tartós
károsodást okozhat
R65 szájba kerülve tüdőkárosodást okozhat.
R67 az adalékok álmosságot és szédülést okozhatnak.

A terméket az 1. oldal 1. pontjának megfelelően ajánljuk használni. A legjobb tudomásunk szerint a biztonsági adatlapon közölt információk pontosak. Azonban sem a Due-Ci Electronic s.n.c. sem annak bármilyen más szervezete nem vállalhat felelősséget az információ teljességéért. A termék felhasználhatóságának megállapítása a felhasználó felelőssége. Minden anyag felhasználása új, addig ismeretlen veszélyhelyzettel járhat, amit megfelelő óvatossággal kell kezelni. Bár számos veszélyhelyzet ismertetve lett az adatlapon, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyhelyzetek létezhetnek.

EZ AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELENIT ÉS HELYETTESÍT MINDEN KORÁBBI VERZIÓT
 
 
Főoldal
 
MRX-MAGÉV-ELIT Kft.© Minden jog fenntartva.
A társaság honlapjai: www.magev.hu, www.sprays.hu, www.ventilatoros.hu, www.forraszto.hu,www.dueci.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.